Çocukların Bilişsel Gelişimi Neden Önemlidir?

Bilimsel araştırmalara dayanarak hazırlanmıştır

0
65
Çocukların bilişsel gelişiminin önemi
Çocuklarda bilişsel gelişim

Çocukların bilişsel gelişimi, bilişsel yeteneklerinin gelişimi anlamına gelmektedir. Bilişsel yeteneklerin gelişiminin neden önemli olduğunu öğrenmeden evvel, bilişsel yeteneklerin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlamamız yerinde olacaktır.

Bilişsel yetenek, bir insanın dünyaya dair deneyimlerinden çıkardığı anlam ve öğrendiği verilerden bilgi edinebilme becerisidir diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse çocuğunuzun okuduğu bir kitaptan çeşitli mesajlar çıkartabilmesi ve kitabı yorumlayabilmesi bilişsel yetenekleri ile ilgilidir.

Bir kitabı yorumlama ve değerlendirme kabiliyeti doğrudan bilişsel bir yetenektir ve düzenli olarak kitap okuyarak yorumlamaya ve değerlendirmeye devam eden çocuk bu bilişsel yeteneğini pekiştirecektir.


Benzer yazılar: 


Çocukların bilişsel gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?

Araştırmacılar çocukların bilişsel gelişiminde hem çevresel hem de genetik faktörlerin rol oynadığını kabul eder. Bununla beraber bilişsel yetenekler genel olarak pratik yapılarak geliştirilebilir. Yani bir çocuğun kalıtsal olarak öğrenmesine engel olan ileri düzeyde bir sorunu olmadıkça, eğitim ve pratik ile bilişsel yetenekleri belli düzeyde geliştirilebilir. 

Beslenme de, çocuğun bilişsel gelişimi için son derece önemlidir. Doğru beslenme ile çocuğun bilişsel yetenekleri de güçlü olacaktır. İyot eksikliği ve demir eksikliği özellikle çocuklarda yaygın görülen beslenme yetersizlikleridir. 

Bunlara ek olarak çeşitli hastalıklar, toksik maddelere maruz kalma, anne ve çocuk arasında etkileşimin zayıf olması çocuğun bilişsel gelişimi üzerinde doğrudan etkilidir.

Depresif ebeveynler çocuklarına karşı ilgisizdir ve bu da çocuğun içe kapanmasına ve bilişsel yeteneklerinin gelişecek zeminden uzak kalmasına neden olabilir.

Annenin veya babanın depresyonda olması veya ailenin genel olarak ilgisiz olması nedeniyle evde bilişsel gelişimi tetikleyecek uyaranların olmaması da, gelişim geriliğine etki edebilir. Birçok evde yeterince çocuk kitabının olmaması çocuklarda uyaran eksikliğine örnek olarak verilebilir.

Çocukların bilişsel gelişimi neden önemlidir?

Bilişsel yetenekleri çocuğunuzun topluma uyumu ve sosyalleşmesi üzerinde etkili olacaktır. Ancak bundan daha da önemlisi ileride kendini ifade edebilen ve gerçekleştirebilen bir birey olması bu yeteneklerin körelmeden geliştirilebilmesine bağlıdır.

Çocuğunuzun başkalarının bakış açılarını anlayabilmesi ve değerlendirmesi bile bilişsel yetenekleri ile ilgilidir. İleride benmerkezci olmaması, kendi becerilerine uygun iş alanlarına yönelmesi ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, bilişsel yeteneklerinin gelişimine bağlıdır.

Çocuğumun bilişsel yeteneklerinin gelişmesi için ne yapabilirim?

Çocuğunuzdan deneyimlerini değerlendirmesini isteyerek mantıklı ve rasyonel akıl yürütebilme, eleştirel düşünebilme ve yargılayabilme becerilerini geliştirme ortamı yaratırsınız.

Ayrıca ebeveynler çocuklarına okudukları bir kitapla ilgili neler düşündüğünü sorabilir ve çocuk fikirlerini söyledikçe soruları derinleştirerek çocuğu sorgulatabilir ve düşündürebilir.

Çocuğunuzun becerilerini geliştirebilmesi uyaranlara ve eğitime bağlıdır. Çocuklar okula başlamadan önceki dönem olan 6-7 yaşına kadar çocuğun bilişsel gelişimi anne ve baba ile iletişimi, puzzle veya başka yaratıcı oyunlarla geliştirilebilir.

Bu nedenle çocuğunuzla sürekli konuşarak kelime haznesini geliştirebilirsiniz. Onunla iletişimi yoğun bir şekilde sürdürerek erken dönem bilişsel gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Kaynakça

1- Physical Cognative Milestones

2- Risk factors affecting child cognitive development: a summary of nutrition, environment, and maternal-child interaction indicators for sub-Saharan Africa

YORUM YAP

Lütfen bir yorum yaz
Lütfen isminizi girin